Peletakan Batu Pertama

Assalamu'alaykum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah menganugerahkan berbagai nikmat yang tiada habis dan putusnya. Sholawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan nabi segenap umat manusia, Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mampu menelusuri sekaligus meneladani segala sunah-sunahnya, sehingga kita tergolong kepada salah satu umatnya yang ikut bernaung dibarisan benderanya dihari kiamat kelak. Amin Ya Robbal 'alamin.

Pada hari Ahad yang lalu, tepatnya tanggal 20 Pebruari 2011, Pondok Pesantren Gratis Al Ikhwan telah selangkah lebih maju dengan mulai menggulirkan program penting dan utama, yakni pengembangan di sektor pembangunan. Rencananya, diawal tahapan I pembangunan ini insya Allah akan dibuat sekurang-kurangnya 2 lokal dan target 4 lokal (bergantung kehendak Allah, insya Allah).

Program pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan dan juga sokongan dari berbagai pihak yang turut prihatin dengan nasib anak-anak yatim piatu dan para dhuafa. Dalam acara ini telah hadir pula para pendiri serta pengurus dari Yayasan Qaulan Tsaqila selaku pencetus berdirinya pondok pesantren ini. Selain daripada itu telah hadir pula para donatur dari beberapa lembaga, yayasan maupun pribadi. Ucapan rasa terima kasih  kami yang tiada terhingganya kepada para pendukung serta penyokong yang telah mensupport segala niatan baik serta cita-cita mulia kita bersama. Semoga Allah Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan rahman, rahim, kemuliaan dan ridho-Nya kepada anda dan kita semua. Amin Ya Robbal 'alamiin.

Berikut beberapa gambar hasil dokumentasi.


   1 comment:

  1. Subhanallah.....semoga Allah senantiasa membantu hambanya yang sedang berjuang membangun Pesantren Gratis Al-Ikhwan,
    Semoga saudaraku dalam lindungan Allah selalu,
    senantiasa menebarkan kebaikan.....
    senantiasa menjaga silaturrahim.....

    ReplyDelete